Z jednání zastupitelstva města.

Z jednání zastupitelstva města.

10. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (dále jen ZM) ze dne 9.12.2015: ·         ZM schválilo seznam prioritních požadavků města Mohelnice vůči společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.…
Poplatek za komunální odpad se nemění.

Poplatek za komunální odpad se nemění.

Zastupitelstvo města schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Počátkem…
Z jednání zastupitelstva města

Z jednání zastupitelstva města

9. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (dále jen ZM) ze dne 4.11.2015: ZM schválilo návrh dopravního řešení napojení na rychlostní silnici R35; ZM schválilo vzor Veřejnoprávní…
Stránka 1 ze 3