Úřad práce informuje

Úřad práce informuje

K 31.10.2015 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracovišti Mohelnice evidováno celkem 644 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,1 %.  Pouze…