Z mohelnické farní kroniky

Z mohelnické farní kroniky

Nová spojovací cesta mezi Zábřežskou ulicí a Kostelním náměstím. Až dosud obyvatelé z předměstí Mohelnice, tj. ulic Vodní, Zábřežské, Mlýnské a vesnic Libivá, Květín, Slavoňov…
Mohelanka posluchačům

Mohelanka posluchačům

U příležitosti svátku Památky zesnulých dechová hudba Mohelanka ve spolupráci s Pohřební službou Horníček uspořádala každoroční Vzpomínkový koncert na zemřelé. Mohelanka vystoupila také na letošním…
Z mohelnické farní kroniky

Z mohelnické farní kroniky

Josef Kubíček, 1925 Biřmování Dne 6. června přijel do Mohelnice J. Excelence Msgr. Dr. Karel Wisnar. Přítomným udělil papežské požehnání. Před hlavním portálem farního kostela…
Okénko kronikáře

Okénko kronikáře

2. SOUČASNÁ SITUACE MĚSTA - 1948 V den založení II. dílu pamětní knihy, tj. 31. prosince 1948 byly ve městě tyto poměry: Mohelnice měla 4576…