Knihovnické středisko

Knihovnické středisko

Městská knihovna v Mohelnici je současně knihovnou s regionální funkcí. Mnozí z Vás zřejmě netuší, co se za tímto označením skrývá, a tak nám dovolte,…
Starosta informuje …

Starosta informuje …

Něco pro seniory - Město podalo žádost o zapojení do projektu „Senioři komunikují“. Jednalo by se o týdenní bezplatný počítačový kurs v našem městě, který by…
Z jednání rady města

Z jednání rady města

3. schůze Rady města mohelnice ze dne 8. 12. 2014 - Rada města (dále jen RM) schválila opatření upravující chod a fungování Jednotky sboru dobrovolných…

Z jednání zastupitelstva města

2. zasedání Zastupitelstva města mohelnice ze dne 15.12.2014 Mgr. Dagmar Tkáčová a Ing. Pavel Večerka složili slib zastupitele, zastupitelstvo města (dále jen ZM) svěřilo místostarostce…

Kontroly živnostenského úřadu

V roce 2014 provedl Obecní živnostenský úřad v Mohelnici v působnosti celého svého správního obvodu celkem 90 živnostenských kontrol podnikatelů. Několik kontrol se uskutečnilo ve…
Proč netřídíme odpad

Proč netřídíme odpad

A proč tedy netřídíme? Těch výmluv je spousta a vrcholem všeho je, když někdo svým bezhlavým jednáním znehodnotí již vytříděný odpad. I přestože je osvěta…
Stránka 1 ze 3