Úřad práce informuje

Úřad práce informuje

K 30.11.2015 bylo na Úřadě práce ČR, kontaktním pracovišti Mohelnice evidováno celkem 676 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,2 %.  Pouze…

Program rozvoje města

Nově zvolení zastupitelé města schválili na svém 2. řádném zasedání Program rozvoje města Mohelnice. Zastupitelé rozhodli svým souhlasem a přihlášením se k tomuto dokumentu o…
pf 2015

pf 2015

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám popřál za vedení města a zaměstnance Městského úřadu v Mohelnici všechno nejlepší do roku 2015. Je před námi rok,…
Z jednání rady města

Z jednání rady města

1. schůze rady města mohelnice ze dne 28.11.2014: Rada města (dále jen RM) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Tělocvična ZŠ Mlýnská, přístavba a stavební úpravy“…

Jednatel MKC informuje

Vážení občané, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za hojnou účast na kulturních akcích, které pro Vás připravilo Mohelnické kulturní centrum (MKC) v roce 2014.…

Ani spolu, ani bez sebe

Název divadelní komedie dává tušit, v čem tkví hlavní zápletka. Jana Paulová a David Suchařípa o tom vědí své. Jejich byty dělí jen pár metrů…

My tři králové jdeme k vám…

Začátkem ledna 2015 realizuje zábřežská Charita další, již 16. ročník Tříkrálové sbírky. Záměrem sbírky je bezprostřední pomoc chudým, postiženým, nemocným, seniorům, lidem opuštěným, bez domova,…

Mohelnický talent 2014

Jak se stalo již tradicí, město Mohelnice vyhlásilo další ročník ankety „Mohelnický talent 2014“. Jedná se o ocenění dětí a kolektivů, které dosáhly v uplynulém…
Stránka 1 ze 3