Oznámení o organizační změně

Oznámení o organizační změně

Městský úřad Mohelnice oznamuje, že s účinností od 1. 7. 2015 dochází v důsledku organizační změny k převodu agendy silničního hospodářství a činnosti speciálního stavebního…
Z jednání rady města

Z jednání rady města

23. schůze Rady města Mohelnice (dále jen RM) ze dne 18.5.2015: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. za první čtvrtletí…
Starosta informuje…

Starosta informuje…

Aktuální uzavírky ve městě Mohelnice V rámci rekonstrukce kanalizace ve městě Mohelnice, kterou stavebně provádí firma OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno 2…
Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Tématika nebezpečných odpadů se netěší takové publicitě jako recyklace plastů, papíru nebo skla. To především proto, že nebezpečné odpady nejsou žádná sranda a málokomu by…
Statistiky zaměstnání

Statistiky zaměstnání

K 31. 5. 2015 bylo na Úřadě práce ČR, kontaktním pracovišti Mohelnice evidováno celkem 725 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,7…
Stránka 1 ze 3