Vedení města uctilo památku padlých

Vedení města uctilo památku padlých

Starosta Ing. Pavel Kuba a místostarostka Jana Kubíčková položili věnce k památníku obětem fašismu, k hromadnému hrobu sovětských vojáků a k pomníku Rudoarmějce. Tím uctili památku těch, kteří…
Snížení kupní ceny

Snížení kupní ceny

Odprodej bývalého obchodu ve Studené Loučce Město Mohelnice nabízí k odprodeji nemovité věci - pozemkovou parc. č. 123 zast. pl. a nádvoří o výměře 233…

Snížení nájemného

Pronájem prostor sloužících k podnikání – nám. Tyrše a Fügnera 3, Mohelnice (bývalá restaurace Elektra) Město Mohelnice nabízí k pronájmu prostory sloužící k podnikání, konkrétně…
Úřad práce informuje

Úřad práce informuje

K 30. 4. 2016 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviště Mohelnice evidováno celkem 638 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,1…
Stránka 1 ze 4