Z jednání zastupitelstva

Z jednání zastupitelstva

5. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (dále jen ZM) ze dne 27. 4. 2015: - ZM schválilo přijetí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve…
Z jednání rady města

Z jednání rady města

19. schůze RM Mohelnice ze dne 20. 4. 2015: - RM rozhodla navýšit provozní příspěvek ZŠ Mlýnská Mohelnice, ZŠ Vodní Mohelnice a Domovu pro seniory…

Statistiky o zaměstnání

K 30. 4. 2015 bylo na Úřadě práce ČR, kontaktním pracovišti Mohelnice evidováno celkem 699 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,5…

Hospodaření města v roe 2014

Na červnovém zasedání budou zastupitelé projednávat Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2014, který přehledně shrnuje hospodaření města za uplynulý rok. Tento dokument dává ucelené a…
Stránka 1 ze 3