Oprava ulice Okružní

Oprava ulice Okružní

Nejčastější otázky občanů jsou kdy, za kolik a kdo? Oprava ulice Okružní a prostranství kolem restaurace „U Bruse“ začne 1. dubna. Výběrového řízení na zhotovitele…
Statistiky o zaměstnání

Statistiky o zaměstnání

K 31.1.2015 bylo na Úřadě práce ČR, kontaktním pracovišti Mohelnice evidováno celkem 980 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 7,6 %. Pouze…
Nová knihovna

Nová knihovna

Město nechalo zpracovat studii dostavby prostoru za městským úřadem za účelem výstavby nové městské knihovny a vyřešení nedostatku prostor pro spisovou službu a s tím…

Třiďme odpad, má to smysl!

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné, protože smícháním se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný papír nepatří do modrého…

Z jednání zastupitelstva města

3. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice 27.1.2015 (dále jen ZM): ZM schválilo zakladatelskou listinu společnosti Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., Lazebnická 974/2, 789 85 Mohelnice,…

Z jednání rady města

7. schůze Rady města Mohelnice ze dne 12.1.2015: - rada města (dále jen RM) rozhodla pronajmout část pozemku v k.ú. Křemačov o výměře 1100 m2…
Stránka 1 ze 3