Zastupitelé se ptali na posledním zastupitelstvu města a starosta odpovídá

Zastupitelé se ptali na posledním zastupitelstvu města a starosta odpovídá

Ing. Martin Bartoš: „Rád bych se zeptal na variantu dočasného zřízení kruhového objezdu u obchodní akademie pomocí betonových zábran.“

V roce 2012 řešil vedoucí odboru dopravy MěÚ variantu kruhového objezdu na stávající ploše křižovatky. Výsledkem návrhu bylo zamítavé stanovisko DI Policie ČR a Správy silnic Olomouckého kraje (SSOK). Projektant Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má již vyprojektovaný návrh kruhového čtyřramenného objezdu, z něhož je

patrné, že je nutný větší zábor pozemků. Velikost kruhového objezdu je počítána na intenzitu dopravy, která je nyní vyšší, než bude skutečná po odklonu dálnice. ŘSD, které má v nejbližších letech kruhový objezd stavět, nyní nepovolí žádné úpravy ani dočasnou stavbu, která není v souladu s projektovou dokumentací.

Ing. Martin Bartoš: „Občané se mě ptají na přípravu třídicího systému odpadu.“

S třídicím systémem a bonusem slev zatím nepočítáme. Systém není zadarmo, má své administrativní náklady a občan se nikdy s bonusem slev nedostane na nulovou hodnotu. Do ceny za roční platbu za odpad na osobu jsou zahrnuty náklady sběrného dvora, náklady za svoz biopopelnic, náklady za dopravu a skládkovné. Proti tomu jde do plusu příspěvek Ekokomu za množství vytříděného odpadu a prodej surovin. Získaná částka za prodej surovin (plast a papír) je dnes minimální. 80 % plastu je dnes neprodejného a nevhodného k recyklaci, částky za prodej papíru jsou nízké. Navíc se chystá zvýšení poplatku za skládkovné. Třídění má velký smysl,

protože je třeba snížit podíl komunálního odpadu, za který se budou platit v budoucnu vyšší částky. A ta budoucnost je velmi blízko. Občané, třiďte, má to smysl, čím více vytříděných surovin, tím více peněz od Ekokomu dostaneme, tím méně zaplatíme za skládkovné komunálního odpadu. Služby sběrného dvora, dopravu za svoz čehokoli (komunální odpad, papír, sklo, plast…) a skládkovací poplatek budeme muset zaplatit vždycky. Jak velká bude částka, záleží na každém z nás. Zneužívání služeb sběrného dvora, snaha netřídit, bydlet v Mohelnici a nemít zde trvalé bydliště, to jsou hlavní faktory, které navyšují roční cenu každému.

Ing. Martin Bartoš: „Občané se mě ptají na problém s přeplněnými kontejnery.“

Chystáme na sídlištích nová kontejnerová místa a úpravu stávajících v druhé polovině roku. V místních částech a v lokalitách s rodinnými domky chystáme změny, které mají vést ke snížení nákladů. Nemohu říci zatím jaké, protože nejdříve se k návrhu vyjádří radní 8. června a poté zastupitelé. V centru města, kde je složité zřídit nová kontejnerová stanoviště, chystáme svážet 2x týdně tříděný odpad.

Další článek:
Předchozí článek: