Statek lišky Bystroušky pomůže okolní přírodě

Statek lišky Bystroušky pomůže okolní přírodě

Kdo znáte lesní statek na Stříteži, jistě si dovedete představit, jak okolní přírodě pomůže vytvoření biotopu. Za pomoci i dotačních peněz bude voda ze střech sváděna do biotopu, do kterého budou vysazeny vhodné rostliny. V případě většího přítoku bude voda odváděna dále do nedalekého rybníčku na začátku křížové cesty, který bude sloužit i jako případná požární nádrž. Odvedení dešťové vody od lesního statku napomůže samotnému statku tak, že zdi statku budou suché a dešťová voda bude navíc využita jako voda na sociální zařízení, které na statku vznikne.

Další článek:
Předchozí článek: