Novinky ze ZŠ Vodní v době mimořádných opatření

Novinky ze ZŠ Vodní v době mimořádných opatření

Pandemie způsobená virem Covid-19 ovlivnila životy lidí po celém světě, včetně pedagogů a studentů. Školní lavice zůstaly od středy 11. března kvůli nebezpečí koronavirové nákazy prázdné. Opatření se týkala základních, středních i vysokých škol. Nefungovaly ani školní jídelny a družiny.

Vedení a pedagogové Základní školy Vodní v Mohelnici měli od
počátku výjimečné situace jasnou vizi: zůstat ve spojení se všemi
svými žáky i jejich rodiči, vzájemně spolu komunikovat a dálkově
pokračovat s výukou. Prvním krokem, na němž jsme se dohodli
okamžitě, bylo zasílání výukových materiálů z hlavních předmětů
jednou týdně prostřednictvím e-mailu. V dalším kroku jsme se
rozhodli využít komunikační platformu Teams z Microsoft Office
365. Tu měla škola zavedenou již před příchodem krizového stavu
a to pro nás bylo velkou výhodou. IT administrátoři vytvořili školní
e-mailové adresy všem žákům školy, založili virtuální učebny
pro všechny třídy, kde se pravidelně potkáváme se svými žáky.
Společně komunikujeme, učíme se, spolupracujeme a sdílíme
výukové materiály. Výuka probíhá pro žáky prvního i druhého stupně
pravidelně a snažíme se ji plánovat tak, aby měli žáci online hodiny
rozloženy v průběhu celého týdne. Pravidelně se na komunikační
platformě Teams potkávají virtuálně i učitelé s vedením školy.
Společně řešíme všechny otázky týkající se nestandardní výuky,
aniž bychom se museli fyzicky potkávat. Aplikace Teams je pro žáky
dostupná na základě smluvního vztahu školy s Microsoftem a lze ji
nainstalovat do počítače, mobilu či tabletu. Kromě Teams mají žáci
a učitelé k dispozici další online produkty Microsoftu. Přesto jsme
počítali i s tím, že do online výuky se nezapojí všichni žáci. Někteří
žáci nemají přístup k internetu, jiní sdílí informační technologie
s rodiči nebo sourozenci. Asistentky pedagoga proto systematicky
a důsledně zajišťují, aby se výukové materiály dostaly ke všem
žákům, dále organizují online doučování tak, aby žádný z nich
nebyl současnou situací znevýhodněn. Jsme si vědomi, že online
výuka nemůže nahradit jedinečnou atmosféru školní třídy ani osobní
kontakt mezi učitelem a žáky i mezi dětmi navzájem. Jsme však rádi,
že se nám podařilo pokračovat po celou dobu výjimečného stavu
s výukou na dálku, a to zejména díky výborné spolupráci s rodiči
našich žáků. Uvědomujeme si, že rodiče byli nuceni převzít v období online výuky roli učitelů, a velmi si vážíme jejich podpory a vstřícnosti, bez nichž bychom mohli distanční formu vzdělávání jen stěží realizovat. Děkujeme!

Dobu, kdy je škola pro žáky uzavřena, jsme využili k renovaci a zkrášlování interiérů. V přízemí a prvním patře proběhla celková rekonstrukce sociálních zařízení. Nově vymalované chodby vyzdobily paní vychovatelky a asistentky barevnými motivy zvířat, květin a dětí. V neposlední řadě je realizován projekt obnovy a rekonstrukce venkovních sportovních ploch. Výstavba multifunkčního hřiště, které bude sloužit žákům školy i veřejnosti, bude dokončena v červnu 2020.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření v oblasti školství se vrátili do školy žáci devátých ročníků. Kromě online přípravy k přijímacím zkouškám je opět vyučujeme v běžném školním režimu a jsme připraveni i na výuku žáků prvního stupně, kteří se vrátí do školy

page9image2747979792
page9image2747980224

25. května.

Mgr. Monika Weissová

Další článek:
Předchozí článek: