Krytý bazén a sauna v Mohelnici zahájí opět provoz

Krytý bazén a sauna v Mohelnici zahájí opět provoz

Ve čtvrtek 4. června 2020 ve 13 hodin se opět pro návštěvníky otevře krytý bazén v Mohelnici, a to i včetně provozu sauny.

Provoz bazénu bude probíhat podle upraveného provozního řádu a přijatých hygienických opatření (více informací na webo- vých stránkách).

Bazén bude otevřen od pondělí do neděle v době od 13:00 do 19:00 hodin

s vyloučením plavání skupin (tj. školní výuka, plavecké oddíly, vojsko a plavání kojenců). Návštěvníci jsou povinni řídit se upraveným provozním řádem v době pandemie koronaviru
a dbát všech uvedených hygienických pravidel a pokynů obslu- hy. Hodinová – okamžitá kapacita bazénu je 70 osob vzhledem k omezení počtu převlékacích skřínek a k hygienické kapacitě plochy dle nařízení MZ ČR.

Sauna bude otevřena:
středa až pátek v době od 15:00 do 19:00 hodin (středa – smíšená, čtvrtek – ženy a pátek – muži).

Další článek:
Předchozí článek: