INFO Z RADNICE

INFO Z RADNICE

ON-LINE REZERVAČNÍ SYSTÉM

Městský úřad Mohelnice zavedl nový rezervační systém, díky němuž se můžete objednat na přepážky odboru dopravy a odboru správ- ního městského úřadu. Objednání je možné na dny úterý, čtvrtek a pátek, kdy nejsou určeny hodiny pro veřejnost. Rezervace je urče- na konkrétně pro tyto úkony: u odboru dopravy – registr řidičů, vozi- del a taxislužba; u odboru správního – občanské průkazy, cestovní doklady, matrika a evidence obyvatel.

A jak samotné objednání provedete?

Na webových stránkách města Mohelnice si vyberete odkaz na re- zervační systém, zadáte objednání na pobočku, vyberete příslušný odbor, konkrétní činnost, datum a čas, který Vám vyhovuje, a poté zadáte své identifikační údaje včetně telefonního čísla a Vaše objed- návka bude odeslána. Na Váš e-mail obdržíte čtyřmístné identifikač- ní číslo, které po příchodu na městský úřad (odbor dopravy se na- chází v přízemí nové budovy, odbor správní v přízemí staré budovy) zadáte na dotykové obrazovce terminálu (tlačítko „klienti objednaní z internetu”), odeberete si pořadový lístek a počkáte na vyvolání. Identifikační číslo bude aktivní v rozmezí -10 až +5 minut od zvo- leného termínu, pokud se v tomto intervalu nedostavíte, rezerva- ce propadá. Objednávání je možné na 14 dní dopředu. Zrušení již potvrzené objednávky uskutečníte přes odkaz, který Vám přijde na e-mail nebo v rezervačním systému na webu města.

Další článek: