Důsledky pandemie

Důsledky pandemie

Radnice chystá projekty, které povedou ke snížení provozních nákladů, ale zároveň podpoří investice a zaměstnanost ve stavebním oboru. Jde o projekty za cca 20 mil. Kč, které byly za 2 měsíce zpracovány a u některých již byly podány žádosti o dotace. Jde o projekt zřízení první fotovoltaické elektrárny města na střeše budovy domova pro seniory na ulici Lidická, která má potenciál vyrobit za rok 20 000 kWh elektrické energie a má přinést úsporu 70 000 Kč ročně. Dále jde o projekty, které souvisí s vybudováním podzemních nádrží na zachytávání dešťové vody namísto jejího odvodu do kanalizace. Budovy s nebytovými prostorami jsou totiž na rozdíl od bytových domů zatíženy ještě další platbou za vodu, která naprší za rok na střechy budov. Dešťová voda je svody odváděna do kanalizace, která končí na čistírně odpadních vod. A za tu se platí. Jde o nemalé částky za rok a záleží na velikosti střech. Např. na ZŠ Vodní částka dosahuje 180 000 Kč/rok. Připravili jsme projekty a podali je na SFŽP do programu modrá úsporám. Jde o projekty ve městě u ZŠ Mlýnská, ZŠ Vodní a bazénu. U ZŠ Mlýnská bude v této souvislosti s pomocí dotačních peněz navíc opravena střecha krčku mezi budovou školy a tělocvičnou s odstraněním komínu, u ZŠ Vodní bude opravena střecha tělocvičny s výměnou střešních oken a na bazéně se opraví nízká střecha. Zachycená dešťová voda bude v létě navíc využita k zalévání městské zeleně.

Další článek:
Předchozí článek: