Upozornění

Upozornění

V průběhu druhé poloviny měsíce dubna dostanou občané, kteří mají nastavenou platbu za komunální odpad složenkami, do schránek složenky k úhradě místního poplatku za komunální odpad. Těm, kteří využívají pro platbu komunálního odpadu SIPO, bude zadán požadavek na srážku poplatku v měsíci srpnu. Místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný 30. 9. 2020. Dotazy zodpoví paní Jarmila Schmidtová, e-mail: schmidtovaj@mohelnice.cz, tel. 583 452 136.

Sponzorem tohoto článku je GO půjčovna

GoPro půjčovna
Další článek:
Předchozí článek: