Město pomohlo místním živnostníkům

Město pomohlo místním živnostníkům

Nejenom stát pomáhá živnostníkům, kteří museli kvůli mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne na den zavřít své provozovny. Ani město Mohelnice nezůstalo pozadu a zastupitelé našeho města na svém posledním zasedání jednohlasně schválili prominutí nájemného vybraným živnostníkům, kteří sídlí v městských nebytových prostorách. Nájemné se promíjí za období od 15. března 2020 do 31. května 2020. Toto se dotklo 25 subjektů a celkově byla odpuštěna částka ve výši 327.232 Kč. Tato částka se netýká jen drobných živnostníků, ale i organizací jako rodinné a mateřské centrum Mohelníček, společnost Podané ruce, dům dětí a mládeže Magnet, domu kulturu a krytého plaveckého bazénu.

Sponzorem tohoto článku je GO půjčovna

GoPro půjčovna
Další článek:
Předchozí článek: