Spolek Cech přátel pátého ročního období

Spolek Cech přátel pátého ročního období

V průběhu dlouholeté činnosti Cech organizoval pravidelné karnevaly dospělých i dětí. Oblíbenou akcí pro širokou mohelnickou veřejnost byla cechovní zabíjačka. Největší společenskou akcí bylo tradiční pálení čarodějnic pořádané vždy 30. 4. v městských sadech – paradráha. Po zhodnocení současné situace v Cechu bylo 11. 11. 2019 dohodnuto cechovními i senátními orgány Cechu při příležitosti 25. výročí vzniku omezit činnost Cechu na minimum. Rozhodli jsme se nepořádat akce náročné na práci vzhledem k nedostatku sil a prostředků a v budoucnu organizovat nenáročné akce zaměřené k pobavení momentální členské základny, jejich rodinných příslušníků a sympatizujících občanů města Mohelnice. V Cechu se během doby sešli recesisté, kterým se líbila společná setkání, a každý přispěl k všeobecnému veselí. Na minulou dobu nemohou členové zapomenout, a proto se snažíme setkávat, jak tomu bylo v době vzniku Cechu. Jistě se podaří aktivizovat i bývalé významné členy, kteří odešli z různých důvodů z Cechu. Nebude také na škodu osloviti přátele zábavy z města Mohelnice, protože těchto možností ve městě není mnoho. Každý by potom mohl svoje zábavné nápady realizovat v kolektivu, jakým bude Cech v nové podobě, stanovené po dohodě se všemi stávajícími členy.Jménem Cechu chci touto cestou poděkovat vedení města Mohelnice za významnou podporu všech konaných akcí PŘAPAROČOB.

Karel Nosek- Karlos I. cechmistr

Další článek:
Předchozí článek: