Olympijský diplom na I. stupni ZŠ Vodní

Olympijský diplom na I. stupni ZŠ Vodní

V úterý 10. 3. 2020 proběhla na naší škole již známá akce SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ, a to pro žáky celého prvního stupně. Žáci postupně procházeli celkem 6 stanovišť. Na těchto stanovištích plnili disciplíny olympijského diplomu. A to skok z místa, sedy-lehy, odhod basketbalového míče, předklon, T-běh a výdrž v postoji čápa. Zbylé dvě disciplíny, běh na 60 m a 500 m, budou žákům změřeny na jaře. Poté každý obdrží diplom se svými výsledky. Cílem projektu je podpořit zájem dětí o sport a zjistit, pro jaké aktivity mají žáci předpoklady, a doporučit jim, čemu by se mohli dále věnovat. Na organizaci a přípravě se podíleli žáci 8. ročníků, učitelé, asistentky a vychovatelky. Žáci 8. ročníků svým mladším spolužákům ochotně pomáhali, předváděli dané disciplíny a vedli je k co nejlepším výkonům.

Mgr. Marie Coufalová

Další článek:
Předchozí článek: