INFORMACE: Fakturace vodného a stočného v Mohelnici, Újezdu a Podolí

INFORMACE: Fakturace vodného a stočného v Mohelnici, Újezdu a Podolí

ŠPVS respektuje závažnou epidemiologickou situaci a klade velký důraz na ochranu zdraví svých zákazníků i zaměstnanců; z tohoto důvodu nebudou v měsíci dubnu ve vašem odběrném místě provedeny fyzické odečty fakturačních vodoměrů.

Žádáme vás, abyste si v termínu do 24. 4. 2020 nahlásili skutečný stav vodoměru, a to e-mailem na adresu zakaznicke.centrum@spvs.cz nebo písemně na adresu ŠPVS, a.s., zákaznické centrum, Jílová 6, 787 01 Šumperk, případně telefonicky na číslech 583 317 317 nebo 583 317 541.

Pokud si stav vodoměru nenahlásíte, bude vyúčtování vodného a stočného vystaveno ke konci měsíce dubna na základě technického propočtu, který vychází z dlouhodobé spotřeby na odběrném místě, a na později nahlášené odečty již nebude brán zřetel.

Upozorňujeme, že se to netýká bytových či podružných vodoměrů, ale výhradně fakturačních vodoměrů obvykle odečítaných ŠPVS, a.s.

Další článek:
Předchozí článek: