DĚKUJEME!

DĚKUJEME!

Vážení občané, vedení města Mohelnice by touto cestou rádo poděkovalo všem, kteří v této nelehké době pomáhají svým spoluobčanům. Jejich nasazení a obětavosti si nesmírně vážíme. Děkujeme:

► dárcům, kteří darovali 15.000 Kč na látky a potřeby pro švadlenky (jmenovitě Zdeněk Vrtek, Ing. Aleš Mandák, Eva Strupková, Mgr. Petr Wolf, Mgr. Petr Erneker, zaměstnanci městského úřadu, volejbalisti Sokol Mohelnice, MUDr. Stanislava Coufalová),
ale i Zuzaně Vaňourkové, která přispěla materiálně

► Petru Pjajkovi za finanční podporu ve výši 35.000 Kč na šití roušek

► všem švadlenkám, které šijí roušky – Spolek ručních řemesel pod vedením paní Vlasty Jiráskové, tým Jany Vykydalové, tým Evy Brulíkové, spolek STURM, kolektiv firmy Janek, paní Věra Seidlová, cukrárna Hanák, paní Srovnalová, vietnamská komunita, Luděk Hanák, Veronika Drlíková, Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice, Luděk Vlach a jeho tým švadlenek

► prodavačkám z drogerie Teta na náměstí Tyrše a Fügnera, kde je zřízeno odběrné místo s rouškami, za jejich velkou ochotu a vstřícnost

► všem prodavačkám a prodavačům za jejich nelehkou práci v první linii

► Galanterii Berková v Mohelnici a paní Libuši Berkové, bez které by švadlenky neměly z čeho šít, má otevřeno daleko nad rámec otvírací doby a snaží se vyjít zákaznicím maximálně vstříc

► Tadeáši Bačovi s týmem dobrovolníků, kteří nakupují seniorům a nemocným lidem a pravidelně venčí psy

► za zubní pohotovost MDDr. Zdeňkovi Ambrožovi

► všem lékařům a zdravotním sestřičkám za jejich nelehkou práci. Jmenovitě za vstřícnost dětské lékařce MUDr. Lucii Langové a MUDr. Stanislavě Coufalové, dále pak obvodní lékařce MUDr. Jitce Sychrové

► Pavlu Grünwaldovi (učiteli ze ZŠ Mlýnská) za výrobu ochranných štítů na 3D tiskárně. Dále firmě One3D s. r. o. a firmě Futurpol, s. r. o., jmenovitě jejímu jednateli Vladimíru Horovi, za finanční podporu této výroby

► celému kolektivu Domova pro seniory a Domova s pečovatelskou službou

► týmům obou jídelen našich základních škol, že nepřestaly vařit a otevřely nová výdejová okénka

► našim hasičům za rozvoz obědů pro seniory

► všem občanům, kteří zde nejsou jmenovaní, ale obětavě pracují pro druhé

► Šimonu Švubovi, moderátorovi mohelnické televize, za živou debatu na téma ,,Zvládneme to”. Ale i všem, kteří se debaty aktivně zúčastnili, jak v provizorním studiu, tak i online v rámci kladení otázek

► Petře Müllerové, ředitelce střediska pro volný čas Doris Šumperk, za pomoc s desaterem pro seniory v mimořádném čísle Zpravodaje

► Pavlu Jílkovi za uspořádání sbírky na nového velikonočního zajíce

► Luďku Pivoňkovi za podporu vyšetřování Policie ČR vypsáním finanční odměny za nalezení velikonočního zajíce nebo informace o pachateli, který ho odcizil. Odměnu ve výši 3.000 Kč za nalezení zajíce navýšil o dalších 1.000 Kč Michal Křupka. Celý obnos mohl být předán nálezkyni, která zajíce při venčení psa našla v křoví vedle dětského hřiště na ulici Hálkova.
Stále je ale vypsána i odměna ve výši 4.000 Kč za informace vedoucí k odhalení pachatele.

► Evě Pirklové a manželům Dobrozemským za velikonoční Mohelnici 

► a všem, na které jsme zapomněli

Další článek:
Předchozí článek: