Webová verze Mohelnického zpravodaje končí

Webová verze Mohelnického zpravodaje končí

Vážení čtenáři webové verze (dále WZ) Mohelnického zpravodaje,

červencové vydání bylo bohužel posledním číslem, které bylo z naší strany publikováno. Město Mohelnice nepodpořilo tento projekt a proto jsme byli nuceni tuto aktivitu ukončit. Přesto bychom rádi poděkovali vedení Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. (dále MKSC) za možnost, aby tento projekt vůbec vznikl.

Aby nedošlo k mylným informacím, ve stručnosti uvedeme, jak celý projekt fungoval. V červenci 2015 jsme na osobní schůzce s jednatelem MKSC představili možnost, vytvořit a současně i spravovat WZ Mohelnického zpravodaje, díky které bychom nabídli alternativní a především moderní přístup k informacím (především z mobilních telefonů, tabletů a samozřejmě i počítačů). Naše nabídka i vize spočívala v tom, že si během roku najdeme sponzory, díky kterým zajistíme financování projektu a proto jsme nabídli městu tuto službu za symbolických 150 Kč měsíčně bez DPH. Za rok tak město, respektive MKSC zaplatilo 1 800 Kč. Z této částky jsme navíc v dobrém duchu podpořili neziskovou organizaci ve městě a to mohelnický útulek částkou 500 Kč. Zůstalo nám tedy 1 300 Kč bez DPH. Přičemž jenom provoz webu stál přes 1 000 Kč za rok.

Protože se jednalo o nový projekt, byl z počátku problém získat peníze od sponzorů. Jsme však rádi, že i sponzoři jako ROXOM GROUP s.r.o., HECL RADEK s.r.o., UPC Česká republika s.r.o., AUTOKOMPLEX Olomouc s.r.o., Partners Market Mohelnice, Povin.cz, Piedra Mohelnice či Plavecký areál Zábřeh přispěli svou inzercí a tak v konečném důsledku nebyl projekt až tak ztrátový.

Měsíční náklady (provoz, zpracování podkladů, plánování příspěvků na facebooku, apod.) přesahovali měsíčně částku 2 000 Kč. Protože jsme v konečném důsledku projekt financovali z vlastních financí, byli jsme nuceni nabídnout MKSC i městu Mohelnice prodloužení za jiných podmínek (logicky ekonomicky výhodnějších).

V počátku jsme přišli s nabídkou 4 000 Kč bez DPH / měsíčně s tím, že MKSC získá prostor pro své inzerenty, případně může propagovat pod články své vlastní akce. Tento návrh neprošel ani vedením MKSC ani města Mohelnice. Protože jsme nechtěli tento projekt jednoduše ukončit, zeptali jsme se, jakou částkou by mohlo město nebo MKSC tento projekt podpořit. Bohužel odpovědí bylo, že MKSC ani město nemá v rozpočtu uvolněné peníze na WZ Mohelnického zpravodaje. Tímto nám vlastně vedení dalo najevo, že o tuto službu nemá zájem a proto WZ končí.

Co se statistik za uplynulých 12 měsíců týče, jsou následující:

13 927 návštěv
36 133 zobrazených článků
64% návštěvníků přišlo z počítačů
30% návštěvníků přišlo z mobilních telefonů
7% návštěvníků přišlo z tabletů

Ještě jednou děkujeme všem čtenářům, inzerentům a také vedení MKSC za počáteční podporu projektu.

Tým zpravodaje.cz

Další článek:
Předchozí článek: