Výjimky z nočního klidu

Výjimky z nočního klidu


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 294

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 297

S letním počasím přišlo i období pořádání různých kulturních a sportovních akcí. V souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, má město Mohelnice schválenou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků, která definuje, že uvedené akce lze provozovat v období od 1. května do 30. září v době od 10.00 do 23.00 hodin. Výjimky nad rámec uvedené doby schvaluje rada města, přičemž přihlíží k typu akce, připomínkám občanů, průběhu v minulých letech aj.
Novelou uvedeného zákona ztratí obce od 1. října 2016 možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce. Město Mohelnice tudíž bude muset aktualizovat svoji obecně závaznou vyhlášku, která bude předložena na zářijovém jednání zastupitelstva města, ve které stanoví obecná pravidla stanovení nočního klidu pro všechny kulturní a sportovní akce bez výjimky.
Přejeme občanům mnoho kulturních i sportovních zážitků během letních prázdnin a všechny pořadatele žádáme o respektování nočního klidu a veřejného pořádku v souladu s platnou legislativou.

Ekonomický odbor

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:bazén Zábřeh

Další článek:
Předchozí článek: