Vybíráme z jednání rady města

Vybíráme z jednání rady města


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 294

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 297

60. schůze Rady města Mohelnice (dále jen RM) ze dne 16. 5. 2016:
RM schválila řádnou roční závěrku za rok 2015 společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. a výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2016;
RM schválila poskytnutí dotace z vyhlášeného dotačního „Programu města Mohelnice pro poskytování dotací na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí / projektů v roce 2016“ z rozpočtu města: 20 000 Kč D. H. na módní přehlídky TOP STYL v roce 2016; 45 000 Kč P. N. na 41. Mohelnický dostavník; ZUŠ Mohelnice 2000 Kč na Okrskové kolo recitační soutěže Dětská scéna a 7000 Kč na Společný koncert ZUŠ, ZŠ, MŠ a DDM; Mohelnickému spolku ručních řemesel 18 000 Kč na Krajkářský workshop – 20 let paličkované krajky v Mohelnici, 2000 Kč na Tvořivou dílnu pro děti MŚ a ZŠ – Velikonoce, Den matek, Vánoce a 10 000 Kč na Workshop patchworku 4. ročník – čarování z kousku látek; 2000 Kč D. L. na akci Dětem – spisovatelka Milada Motlová; 5000 Kč Sdružení Varianta na Republikové finále Dětská Porta a melodie Praha 2016; 17 000 Kč pobočnému spolku SH ČMS – sboru dobrovolných hasičů Mohelnice na Oslavy 140 let založení hasičského sboru; 5000 Kč pobočnému spolku SH ČMS – sboru dobrovolných hasičů Podolí na Dětský den – loučení s prázdninami; 10 000 Kč Cechu přátel pátého ročního období na Pálení čarodějnic 2016; 2000 Kč Vlastivědnému muzeu v Šumperku na Autorské čtení (Adventní večer v muzeu); 2000 Kč spolku Žabka – vzdělávací centrum na Vzdělávací letní Montessori workshop pro veřejnost; 14 000 Kč spolku TJ MEZ Mohelnice, oddíl košíkové na akci Košíková pro veřejnost; 8000 Kč šachovému klubu Mohelnice na Mohelnice open 2016; 30 000 Kč TTV Sport Group, s.r.o. na 8. ročník Czech Cycling Tour 2016, Světový pohár v silniční cyklistice, Europe Tour; 5000 Kč spolku Turistika Mohelnice na Mohelnický vandr; T. J. Sokol Mohelnice 10 000 Kč na Přebor české obce sokolské pro kategorii mláďat, žáků a dorostu a 27 425 Kč na Mezinárodní vánoční turnaj v judo mladších a starších žáků, žákyň a mláďat, spojených s ukázkami sebeobrany a náborem nových členů; 20 000 MTB team Mohelnice na Mohelnický 1/2maraton; 15 000 Kč TJ Mez Mohelnice, oddílu tenisu na 11 celostátních turnajů pro děti, mládež a dorost; 30 000 Kč FK Mohelnice na Oslavy 70 let založení kopané v Mohelnici; 20 000 Kč spolku Handicap Sport Club Havířov na individuální podporu handicapovaného sportovce Jana Bajtka; 23 000 Kč Automotoklubu Mohelnice na Mezinárodní mistrovství ČR motokros juniorů a Mezinárodní mistrovství ČE sajdkárů; 10 000 Kč DDM Magnet na Příměstské tábory; 6000 Kč spolku STURM – spolku pro trvalou udržitelnost rozvoje Mohelnicka na Akce spolku STURM 2016.

61. schůze Rady města Mohelnice (dále jen RM) ze dne 30. 5. 2016:
RM schválila přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 52 987 Kč na činnost odborného lesního hospodáře a výsadbu melioračních dřevin a ve stejné výši dotaci Lesům ČR;
RM schválila účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 070 000 Kč na opravu střechy jídelny a kuchyně ZŠ Mlýnská;
RM schválila navýšení účelového neinvestičního příspěvku z původní výše 1 500 000 Kč o 400 000 Kč na opravy WC, podlahy školní jídelny, opravy střechy, opravy odsávání par a vzduchotechniky v jídelně a pořízení polohovacích lavic ZŠ Vodní;
RM rozhodla uzavřít smlouvu o koupi svítidel veřejného osvětlení včetně příslušenství na ulici Třebovská ve výši 302 766,20 Kč vč. DPH.

62. schůze Rady města Mohelnice (dále jen RM) ze dne 8. 6. 2016:
RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Zlepšení bezpečnosti dopravy na ulici Třebovská – přechod pro chodce, místo pro přecházení a oprava veřejného osvětlení.

Kompletní zápisy jsou k dispozici na www.mohelnice.cz.

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:bazén Zábřeh

Další článek:
Předchozí článek: