Starosta informuje…

Starosta informuje…


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 294

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 297

Oprava hřiště ZŠ Vodní se v tomto roce neuskuteční

Město bohužel nezískalo dotaci z programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a rekonstrukce hřiště se tak odkládá. Návrh na celkovou opravu a vybudování sportoviště, jak pro potřeby ZŠ, tak pro veřejnost, bude znovu zařazen do žádostí o dotace v roce 2017. O tom, jakou podobu sportoviště v budoucnosti bude mít, rozhodnou zastupitelé na podzim.

Křemačov má nový chodník

V místní části Křemačov byla ukončena první etapa oprav a budování chodníků, na kterou by měly navazovat další dvě etapy. Výsledkem stavební činnosti bude investice přesahující 4 miliony Kč. Celá akce zahrnuje vybudování chodníku táhnoucího se celou obcí včetně nového veřejného osvětlení, přechodu a nové autobusové zastávky. Radnice se pokusí předložit zastupitelům na podzim ke schválení návrh na financování další etapy za pomoci dotačních peněz.

Křemačov

Stanislavova opravena, pokračuje se na ulici Olomoucká a Nádražní 

Stavební práce v ulici Stanislavova konečně skončily, v ulici Olomoucká má být vybudován nový chodník podél silnice a narovnáním křižovatky U Slunce se výrazně zlepší dopravní bezpečnost a komfort při najíždění do této křižovatky. V ulici Nádražní se rekonstruují nové bezpečnější přechody pro chodce podle současných norem, nové veřejné osvětlení a nová společná stezka pro chodce a cyklisty. Práce na obou ulicích budou ukončeny v srpnu.

Stanislavova

Družstevní

V Podolí se pokračuje v investicích do infratruktury
Po rekonstrukci veřejného osvětlení za více jak 3 mil. Kč se v letošním roce budou v místní části Podolí asfaltovat komunikace dotčené kanalizací. Akce si vyžádá více než půl milionu Kč. Osadní výbor, společně s vedením města, připravují projektovou dokumentaci na pokračování chodníku směrem na Vyšehorky a projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy a sportoviště na fotbalovém hřišti.

rekonstrukce prostor sauny pokračují
Zastupitelé schválili na posledním předprázdninovém zasedání zastupitelstva 0,5 mil. Kč na rekonstrukci prostor sauny. Vnitřní prostory sauny se tak rozšíří, zvětší se odpočinkové prostory a přibude další saunovací místnost. Vedle stávající klasické finské sauny se nabídka rozšíří o saunu s nižší teplotou (65°C), a tím se rozšíří klientela zájemců o saunování. A to zejména o ty, kterým vysoká teplota klasické sauny působí problémy.

Další snížení cen elektřiny a plynu na rok 2017 pro školy a školky ve městě
Město soutěžilo pro městský úřad a příspěvkové organizace města nové ceny plynu a elektřiny na rok 2017 na komoditní burze, a to společně s městy Šumperk, Jeseník a Česká Ves. Cenu elektřiny se podařilo vysoutěžit o 20 % levněji než vloni a cena plynu bude o 30 % nižší ve srovnání s cenami roku 2016.

Investiční akce roku 2017 a rozpočet roku 2017
Radnice bude navrhovat po prázdninách projednání a schválení jednotlivých investic na příští rok zastupitelstvem města. Následně bude v říjnu předložen ke schválení rozpočet města na rok 2017. Hlavním smyslem tohoto návrhu oproti zvyklostem je dřívější zadání odboru stavebního úřadu, rozvoje a investic města tak, aby mohla být zahájena příprava a soutěže na dodavatele, přičemž investiční akce (opravy a rekonstrukce) ve městě by pak probíhaly od dubna do července 2017 a nezatěžovaly by tak obyvatele města probíhajícími stavebními pracemi, popř. uzavírkami ulic po celý rok.

Oprava vodovodu Na Zámečku
Firma VHZ a. s. nám oznámila, že chystá opravu vodovodu v délce 81m od parkoviště Penny marketu k objektu MŠ Na Zámečku. Oprava vodovodu proběhne ještě v tomto roce.

Pavel Kuba, starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:bazén Zábřeh

Další článek:
Předchozí článek: