Projekt MAP realizovaný Místní akční skupinou (MAS) Mohelnicko z.s.

Projekt MAP realizovaný Místní akční skupinou (MAS) Mohelnicko z.s.


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 294

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 297

Místní akční skupina (MAS) Mohelnicko z.s. byla založená v roce 2007 a sdružuje 33 členů zastupující soukromý, veřejný a neziskový sektor. Cílem MAS Mohelnicko z.s. je rozvoj území prostřednictvím získávání finančních prostředků pro podporu projektů realizovaných za účelem zkvalitnění života obyvatel, posílení ekonomiky a zlepšení vzhledu naší krajiny.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu na realizaci Místních akčních plánů vzdělávání (MAP). MAS pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Mohelnice začala tento projekt realizovat 1. června 2016. Celý název projektu zní Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice (MAP). Předpokládané datum ukončení realizace projektu bude 31. května 2018.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Inkluzivním vzděláváním je myšleno začleňování znevýhodněných děti do běžného schématu výuky na školách. Cílem MAP je nejenom snaha o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, ale i podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Konkrétně to znamená společné vzdělávání, výměnu zkušeností a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence MAP a jeho propojení na existující strategie v území je podmínkou pro čerpání dotací z IROP (Integrovaný regionální operační program) a OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
Do přípravy MAP jsou zapojeni všichni klíčoví partneři v území (MŠ a ZŠ, zřizovatelé, ředitelé, učitelé, zástupci rodičů). Dále se mohou přípravy projektu účastnit pracovnice školních družin a klubů, bývalí učitelé, ale i šikovní jedinci, kteří se zabývají problematikou školství, vzdělávání, speciální pedagogikou, poradenstvím ve školství, atd. Také do této skupiny řadíme představitele zájmového i neformálního vzdělávání, které je nedílnou součástí školství. Čím rozmanitější spektrum odborníků budeme mít mezi sebou, tím bude kvalitnější spolupráce a lepší přínos pro naše území ORP Mohelnice. Součástí projektu bude i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. Jestli vás tento článek zaujal a chtěli byste se s námi podílet na Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice (MAP), můžete nás kontaktovat na email: masmohelnicko@email.cz.

Kateřina Fialová, manažerka projektu MAP vzdělávání

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:bazén Zábřeh

Další článek:
Předchozí článek: