Odprodej bývalého obchodu ve Studené Loučce

Odprodej bývalého obchodu ve Studené Loučce


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 294

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/105813/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 297

Město Mohelnice nabízí k odprodeji nemovité věci – pozemkovou parc. č. 123 zast. pl. a nádvoří o výměře 233 m², jejíž součástí je budova č. pop. 39 objekt občanské vybavenosti (obchod) a pozemkovou parc. č. 1231 ost. pl. o výměře 448 m² v k. ú. Studená Loučka, za kupní cenu minimálně 1 100 000 Kč (včetně zařízení obchodu) + náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovité věci.
Záměr města odprodat majetek obce zveřejněn od 16. 6. 2016 do následujícího dne po obdržení první nabídky, nejméně však po dobu 15 dnů.
Konkrétní podmínky prodeje najdete na webových stránkách města www.mohelnice.cz, na úřední desce nebo na vývěsce před radnicí (nám. Svobody), případně vám bližší informace poskytne odbor správy majetku tel. 583 452 118.

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:bazén Zábřeh

Další článek:
Předchozí článek: