Výjimky z nočního klidu

Výjimky z nočního klidu

S letním počasím přišlo i období pořádání různých kulturních a sportovních akcí. V souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších…
Hledá se tajemník města

Hledá se tajemník města

Starosta města Mohelnice v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje…
Starosta informuje…

Starosta informuje…

Oprava hřiště ZŠ Vodní se v tomto roce neuskuteční Město bohužel nezískalo dotaci z programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a rekonstrukce hřiště se tak odkládá.…
Stránka 1 ze 55